ZADZWOŃ

tel. 513 377 300

Wyślij wiadomość

16-400 Suwałki, ul. Bałtycka12A

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


   Uchwalany jest przez lokalne władze. Określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. W sytuacji, gdy dla danego terenu nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, należy uzyskać warunki zabudowy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera uchwałę rady gminy w formie opisu oraz rysunek planu, który stanowi załącznik do uchwały. Część opisowa składa się z definicji używanych pojęć, kategorii i grup kategorii przeznaczenia terenu, ogólne ustalenia dla całego obszaru objętego planem, a także dla konkretnych kategorii. Część rysunkowa zawiera legendę i mapę terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania terenu z podziałem na działki i kategorie.

    Upraszczając, z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego możemy dowiedzieć się, jaki dom możemy zbudować na swojej działce. Określone są w nim mi.in.: dopuszczalna powierzchnia zabudowy, wysokość i szerokość budynku, dopuszczalny kąt nachylenia dachu, jakie wolno zastosować sposoby odprowadzenia ścieków itp. Z planu dowiemy się także, jakie jest przeznaczenie okolicznych terenów.

 

 

 

 

 

 

 

Poprzedni wpis: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kolejne wpisy:

SZYBKI KONTAKT:

ZADZWOŃ

tel. 513 377 300

Wyślij wiadomość

Adres:

ul.Bałtycka 12A,

16-400 Suwałki

 
Firma nasza współpracuje z największymi i najlepszymi, na rynku polskim, firmami pośrednictwa  kredytowego.

Nie marnuj swojego czasu.

Oszczędź pieniądze i nerwy.

Zadzwoń do nas lub napisz.

Bezpłatnie udzielimy porady i skutecznie pomożemy.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami:-)