ZADZWOŃ

tel. 513 377 300

Wyślij wiadomość

16-400 Suwałki, ul. Bałtycka12A

Regulamin korzystania ze Strony Internetowej Pośrednictwa Kredytowego Marcin Peza

 

 1. Postanowienia ogólne:

Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania przez Użytkowników Indywidualnych z strony internetowej Pośrednictwo Kredytowe Marcin Peza,  w której umieszczane są informacje z dziedziny finansowej, ekonomicznej, bankowej, a także z zakresu obrotu nieruchomościami.

 1. Definicje

Pośrednictwo Kredytowe Marcin Peza – jest nazwą firmy, która jest twórcą strony internetowej http://marcinpeza-pośrednictwokredytowe.pl

Zasoby strony internetowej – określają udostępniane w ramach strony materiały obejmujące przede wszystkim informacje, artykuły, komentarze, oferty nieruchomości oraz formularze kontaktu dla Użytkowników Strony Internetowej.

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, która korzysta z funkcjonalności Strony Internetowej.

Strona Internetowa/Witryna – oznacza witrynę należącą do Pośrednictwa Kredytowego Marcin Peza -http://marcinpeza-posrednictwokredytowe.pl, do której każdy z Użytkowników ma możliwy dostęp bez konieczności dokonywania procedury rejestracji.

Regulamin - oznacz a niniejszy regulamin Strony Internetowej.

 

 1. Postanowienia ogólne dotyczące zasad korzystania ze Strony Internetowej Pośrednictwa Kredytowego Marcin Peza
 2. a) Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu Strony Internetowej oraz dobrymi obyczajami.
 3. b) Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z zasobów Strony Internetowej wyłącznie na własny użytek osobisty. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie materiałów zawartych w zasobach Witryny, zarówno tych, które podlegają ochronie na gruncie praw autorskich, jak i tych, które jej nie podlegają w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

 

 1. Odpowiedzialność stron

Pośrednictwo Kredytowe Marcin Peza informuje, iż materiały i informacje zawarte w zasobach Witryny są zbierane i opracowywane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93). Pośrednictwo Kredytowe Marcin Peza nie ponosi także odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkownika na podstawie informacji przedstawionych na Stronie Internetowej.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Witryny
 2. a) Dane osobowe Użytkownika  mogą  być przetwarzane przez  Pośrednictwo Kredytowe Marcin Peza tylko na podstawie odrębnej zgody osoby, zgłaszającej się za pośrednictwem formularza kontaktowego.  
 3. b) Przetwarzanie danych może nastąpić:

- w zakresie niezbędnym do oferowania produktów i usług przez firmę Pośrednictwo Kredytowego Marcin Peza

- w celu przesłania informacji handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 ze zm.)

 

       5. c) Administratorem podanych przez Użytkownika danych osobowych jest Pośrednictwo Kredytowe Marcin Peza z siedzibą w Suwałkach (16-400) przy ulicy Kościuszki 32 lokal 24. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celach archiwizacyjnych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika Strony internetowej jest dobrowolne. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

       5. d) Na podstawie art. 7 pkt 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015r. z poz. 2135) Użytkownik w każdym czasie ma prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych. Skorzystanie z prawa możliwe jest poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres biuro@marcinpeza-posrednictwokredytowe.pl stosownego żądania wraz z imieniem i nazwiskiem Użytkownika.

 1. Postanowienia końcowe Regulaminu 
 2. a) Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
 3. b) W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom będzie odbywało się poprzez umieszczanie na Stronie Internetowej.
 4. c) Wszystkie komentarze, opinie oraz zapytania dotyczące Strony Internetowej można kierować na adres siedziby Pośrednictwa Kredytowego Marcin Peza oraz na adres mailowy:  biuro@marcinpeza-posrednictwokredytowe.pl
 5. d) Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu.
 6. e) W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Powszechny

SZYBKI KONTAKT:

ZADZWOŃ

tel. 513 377 300

Wyślij wiadomość

Adres:

ul.Bałtycka 12A,

16-400 Suwałki

 
Firma nasza współpracuje z największymi i najlepszymi, na rynku polskim, firmami pośrednictwa  kredytowego.

Nie marnuj swojego czasu.

Oszczędź pieniądze i nerwy.

Zadzwoń do nas lub napisz.

Bezpłatnie udzielimy porady i skutecznie pomożemy.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami:-)