ZADZWOŃ

tel. 513 377 300

Wyślij wiadomość

16-400 Suwałki, ul. Bałtycka12A

Rodzaje zabezpieczeń przy kredycie hipotecznym

 

  Każdy kredyt, który ma być udzielony przez bank, wiąże się z ryzykiem jego nie zwrócenia się. W związku z tym banki, udzielając kredytów, podejmują działania, mające na celu zminimalizowanie tegoż ryzyka. Banki, podobnie jak inne przedsiębiorstwa gospodarcze, kierują się chęcią osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Dążą do zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonej przez siebie działalności. Jednym z elementów, które służą do jego osiągnięcia jest odpowiednia polityka dotycząca zabezpieczeń.

  Ubezpieczenie nie jest jedynym rodzajem zabezpieczenia kredytu. Jest ich kilka. Najwięcej zabezpieczeń jest przy kredycie hipotecznym.

 

zabezpieczenie przy kredycie

 

  Rodzaje zabezpieczeń stosowanych przez banki przy udzielaniu kredytu, dzielą się generalnie na zabezpieczenia osobiste i rzeczowe. Z punktu widzenia kredytobiorcy zabezpieczenie osobiste wiąże się z ponoszeniem przez niego pełnej osobistej odpowiedzialności za spłatę długu, która dotyczy zarówno majątku posiadanego w chwili zaciągania kredytu jak i majątku, w którego posiadanie kredytobiorca dopiero wejdzie. Zabezpieczenie osobiste polega na  zmniejszeniu indywidualnego ryzyka kredytowego. Dotyczy ono ewentualnego niewywiązania się kredytobiorcy z obowiązku spłaty zaciągniętego zobowiązania finansowego, wynikającego z zawartej z bankiem umowy. Zobowiązanie to ma celu zapewnienie odzyskania kwoty kredytowanej wraz z naliczonymi odsetkami i prowizjami.

 

  Do grupy zabezpieczeń osobistych zaliczamy:

- weksel własny in blanco

- poręczenie wekslowe

- pełnomocnictwo

- przejęcie długu

- poręczenie wg prawa cywilnego

- różnego rodzaju gwarancje bankowe

- cesje wierzytelności

 

  Istotą wszelkiego rodzaju poręczeń lub gwarancji jest to, że spłata zadłużenia przez kredytobiorcę jest poręczana lub gwarantowana przez inną osobę fizyczną lub prawną.

  II grupą zabezpieczeń są zabezpieczenia rzeczowe. Mają one na celu uniemożliwienie kredytobiorcy niewywiązania się z umowy o spłacie zaciągniętego kredytu, zawartej z instytucją bankową. Dzięki nim bank jest w stanie odzyskać zapożyczone pieniądze wraz z odsetkami i prowizjami. W przypadku tej grupy, zabezpieczeniem kredytu jest określona część majątku dłużnika bądź osoby trzeciej, w postaci np. nieruchomości, ruchomości lub określonych praw.

 

  Zabezpieczeniem rzeczowym może być więc:

- hipoteka,

- przywłaszczenia lub zestaw,

- kaucja,

- klauzula potrącenia,

- blokada środków na rachunku bankowym.

 Należy uważać na  blokadę środków. Nie powinniśmy się na nią zgadzać. Jeżeli to zrobimy, wówczas nasze oszczędności będą całkowicie nie do naszej dyspozycji.

 

 

 

2014-07-08 17:52 Monika Peza Doradztwo Kredytowe podlaskie

Poprzedni wpis: Wynajęte mieszkanie czy na kredyt? Problem Polaka...

Kolejne wpisy:

SZYBKI KONTAKT:

ZADZWOŃ

tel. 513 377 300

Wyślij wiadomość

Adres:

ul.Bałtycka 12A,

16-400 Suwałki

 
Firma nasza współpracuje z największymi i najlepszymi, na rynku polskim, firmami pośrednictwa  kredytowego.

Nie marnuj swojego czasu.

Oszczędź pieniądze i nerwy.

Zadzwoń do nas lub napisz.

Bezpłatnie udzielimy porady i skutecznie pomożemy.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami:-)