ZADZWOŃ

tel. 513 377 300

Wyślij wiadomość

16-400 Suwałki, ul. Bałtycka12A

Poprawki do ustawy o wstrzymaniu sprzedaży ziemi rolnej


 

  Do Sejmu wpłynęły poprawki do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Wnieśli je posłowie PiS, PO i Nowoczesnej. Po odrzuceniu projektów dwóch ostatnich partii, ostatecznie został przyjęty projekt PiS, jako „najdalej idący”. Każdy z tych projektów dotyczył rozwiązania problemu, jaki powstał po wejściu w życie przepisów w sprawie obrotu ziemią rolną na terenie Polski.

 

  Aktualnie banki nie chcą kredytować zakupu nieruchomości na gruntach rolnych. Odmawiają zabezpieczenia się na hipotece ustanowionej na nieruchomości rolnej. Obecne przepisy stanowią, iż suma hipoteki na nieruchomości rolnej nie może przewyższać wartości rynkowej danej nieruchomości, ustalonej przez sąd, na postawie dołączonego wniosku o wpis do hipoteki do księgi wieczystej, operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Według banków ograniczona wartość hipoteki, co do wartości rynkowej nieruchomości rolnych, prowadzi do tego, że nie mogą one odpowiednio zabezpieczyć swoich wierzytelności wynikających z udzielenia kredytu. Posłowie PiS wyszli z propozycją, aby sam właściciel gruntu wspólnie z bankiem ustalał wartość nieruchomości oddawanej pod zabezpieczenie hipoteczne. I to właśnie ich projekt został ostatecznie przyjęty przez komisję rolnictwa. Ponadto Sejm wyraził zgodę, by wyłączyć spod ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, nieruchomości rolne będące drogami wewnętrznymi. Brak takiego wyłączenia jest obecnie znacznym utrudnieniem w zbyciu nieruchomości.

 

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami na okres pięciu lat, jest wstrzymana możliwość sprzedaży gruntów państwowych, z wyjątkiem nieruchomości o powierzchni poniżej 2 ha oraz tych, które przeznaczone są na cele nierolne, np. pod budownictwo mieszkaniowe, czy też składy magazynowe.  Agencja Nieruchomości Rolnych uzyska prawo pierwokupu ziemi, gdy stwierdzi, że dana transakcja nie powinna dojść do skutku. Jednakże nie będzie miało to odniesienia w sytuacji dziedziczenia nieruchomości rolnej przez osoby bliskie zbywającemu. Zgodnie z ustawą dzierżawa jest podstawową formą zagospodarowania ziemi należącej do państwa.  Po ustanowieniu poprawek do ustawy mają zostać wyłączone spod jej rygorów działki o powierzchni poniżej 0,3 ha, czyli 30 arów. W sumie oznacza to, że zakupu takiej nieruchomości będzie mógł dokonać każdy, nie tylko rolnik.

 

  Aktualnie projekt nowelizacji ustawy czeka w Senacie na czytanie.

 

19.07.2016   Monika Peza, Doradztwo Kredytowe Suwałki

 

  "Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece" została skierowana do podpisu przez Prezydenta i wejdzie w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Z chwilą wejścia w życie ustawy przestanie obowiązywać zapis art. 68 ust. 2a ustawy o księgach wieczystych i hipotece. W rezultacie oznacza to, że większość banków ponownie przyjmie i rozpatrzy wnioski od Klientów, wnioskujących o kredyty mieszkaniowe, którzy otrzymali decyzję negatywną, wynikającą z braku możliwości odpowiedniego zabezpieczenia kredytu na nieruchomości o charakterze rolnym. Wnioski o udzielenie kredytu będą przyjmowane na bieżąco od teraz, natomiast wnioski o wpis do hipoteki będą mogły być składane w sądzie dopiero po wejściu ustawy w życie.

 

29.07.2016   Monika Peza, Doradztwo Kredytowe Suwałki

 

 

Poprzedni wpis: Ustawa o obrocie ziemią rolną zaskarżona do TK

Kolejne wpisy:

SZYBKI KONTAKT:

ZADZWOŃ

tel. 513 377 300

Wyślij wiadomość

Adres:

ul.Bałtycka 12A,

16-400 Suwałki

 
Firma nasza współpracuje z największymi i najlepszymi, na rynku polskim, firmami pośrednictwa  kredytowego.

Nie marnuj swojego czasu.

Oszczędź pieniądze i nerwy.

Zadzwoń do nas lub napisz.

Bezpłatnie udzielimy porady i skutecznie pomożemy.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami:-)