ZADZWOŃ

tel. 513 377 300

Wyślij wiadomość

16-400 Suwałki, ul. Bałtycka12A

MdM w pigułce, czyli wszystko to, co powinieneś wiedzieć.

Od 1 stycznia 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

 

Oto podstawowe założenia programu "Mieszkanie dla Młodych":

 

1. Kto może skorzystać z programu MdM?:

- Rodziny, osoby samotnie wychowujące dzieci i single, w wieku do 35 lat. Przy czym w rodzinach jeden ze współmałżonków może mieć maksymalnie 35lat.

Z programu wykluczone są osoby pozostające w nieformalnym związku. W takim przypadku o kredyt może wystąpić tylko jedna z nich.

 

Za dziecko uznawana jest:

- osoba małoletnia, do ukończenia 18 roku życia

- osoba ucząca się, do ukończenia 25 roku życia

- bez względu na wiek, osoba, która zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny bądź rentę socjalną.

- Osoby, które nie posiadają lub nie posiadały własnego mieszkania ani domu jednorodzinnego.  Warunkiem jest również niemożność  posiadania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny czy też dom.

Dopuszczalne jest bycie współwłaścicielem budynku, o ile w przypadku zniesienia współwłasności kredytobiorca nie stałby się jedynym właścicielem lokalu mieszkalnego.

W sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie dofinansowania wkładu własnego jest najemcą lokalu mieszkalnego, bądź przysługuje jej spółdzielcze prawo lokatorskie do lokalu mieszkalnego, musi się ona zobowiązać do tego, że rozwiąże umowę najmu i opróżni lokal mieszkalny. Zrzeknie się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania.

- Osoby posiadające działkę budowlaną

- Osoby, które w okresie po zakończeniu przyjmowania wniosków o kredyt preferencyjny w ramach programu "Rodzina na Sowim" - 31.12.2012 roku, rozpoczęły użytkowanie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego jako pierwsi i jedyni najemcy. Dotyczy to tylko lokali mieszkalnych budownictwa wielorodzinnego.

- W przypadku małżeństwa, z wnioskiem o kredyt nie może wystąpić tylko jeden z małżonków. Muszą zrobić to obydwoje.

 

2. Jakie są główne założenia programu Mieszkanie dla Młodych?:

- MdM jest programem rządowym skierowanym do młodych ludzi, mającym na celu wspieranie ich w zakupie pierwszego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Dopłata w obu przypadkach ma być  jednorazową dopłatą w formie wkładu własnego do kredytu. Wypłata dopłaty następować będzie z ostatnią transzą zapłaty za nieruchomość.

- Programem MdM opiekuje się Bank Gospodarstwa Krajowego.

- Maksymalny limit środków nie może przekroczyć w poszczególnych latach:

 

  w 2014 roku - 600 mln zł;

  w 2015 roku - 715 mln zł;

  w 2016 roku - 730 mln zł;

  w 2017 roku - 746 mln zł;

  w 2018 roku - 762 mln zł.

 

Jeżeli zostanie wyczerpana pula dostępnych środków rządowych na dany rok – banki będą musiały zaprzestać sprzedaży tego rodzaju kredytu i poczekać na początek kolejnego roku . Może zostać  wstrzymany proces przyjmowania wniosków.

- Program będzie trwał  5 lat, od 2014 do 2018. Osoby, które będą chciały skorzystać z programu będą miały czas na składanie wniosków do 30 września 2018 roku.

- Dofinansowanie obejmuje zakup nowo wybudowanego lub będącego w budowie domu jednorodzinnego oraz  lokalu mieszkalnego od podmiotu, który buduje mieszkania w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Budowa domu systemem gospodarczym nie kwalifikuje się. Będzie można skorzystać z tzw. zwrotu części podatku VAT. Aby się o niego ubiegać, należy w terminie najpóźniej do 31 grudnia roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie użytkowania wybudowanego domu, wystąpić z wnioskiem do właściwego urzędu skarbowego.

  Zwrotowi będą podlegały koszty poniesione nie tylko na budowę domu jednorodzinnego, ale i nadbudowę, rozbudowę budynku na cele mieszkalne czy przebudowę budynku mieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny.

 

 3. Podstawowe warunki, jakie musi spełnić kupowana nieruchomość:

- Nabywana nieruchomość może pochodzić tylko z rynku pierwotnego.

- Mieszkanie, dom nabyty w ramach programu musi być pierwszą w życiu nieruchomością osoby starającej się o dopłatę.

- Musi służyć tylko zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych (przy czym ustawa nie nakłada na banki obowiązku weryfikacji tego warunku)

- Musi być położona na terytorium RP.

- Powierzchnia  zakupionego mieszkania może  wynieść maksymalnie 75 m2, natomiast domu jednorodzinnego 100 m2. Przy czym dopłata obejmie zaledwie 50 m2 danej nieruchomości. I 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu w sytuacji, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej trójkę dzieci.

 

4. Kredytowanie w ramach Programu Mieszkanie dla Młodych - istotne kwestie:

- Wnioski można składać od 01 stycznia 2014 roku do maksymalnie 30 września 2018 roku.

- Minimalny okres spłaty kredytu, do którego można otrzymać dopłatę wynosi 15 lat.

- Dopłata obejmie zaledwie 50 m2 danej nieruchomości

Ważne! Wkład własny wraz z dofinansowaniem nie może przekroczyć 50% ceny zakupu mieszkania (domu).

- W sytuacji, gdy kredytobiorca nie będzie posiadał zdolności kredytowej do kredytu mogą przystąpić inne osoby:  zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie. 

Dodatkowy kredytobiorca nie może zostać współwłaścicielem nieruchomości. Ustawa pozwala mu jedynie na przystąpienie do umowy kredytu.

- W programie może być skredytowany tylko cel główny - zakup nieruchomości. Wykończenie nie wchodzi już w grę.

W sytuacji, gdy kredytobiorca nabywa mieszkanie już wykończone, można je skredytować wyłącznie wtedy, gdy w umowie deweloperskiej jest podana jedna cena.

- W ramach MdM nie można skredytować garażu, a  miejsce postojowe tylko wtedy, gdy  będzie wpisane w tej samej księdze wieczystej wraz z lokalem i zmieści się w limicie. Traktowane jako przynależne spełni warunki MdM.

Nie ma obowiązku posiadania kredytu przez jakiś minimalny okres - w zasadzie można taki kredyt spłacić zaraz po otrzymaniu dofinansowania. Jednak należy mieć na uwadze, że trzeba będzie uiścić prowizję z tytułu wcześniejszej spłaty, naliczona przez bank udzielający kredytu.

 

5. Wysokość dopłaty - jak ją obliczyć?:

Wysokość dopłaty może wynieść 10-20% kosztu odtworzenia mieszkania.  

- 10% dla singli i rodzin bezdzietnych.

- 15% otrzymają rodziny z dziećmi (dotyczy to również osób samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko)

- Dodatkowe 5% otrzymają te osoby, którym w przeciągu 5 lat od zakupu nieruchomości urodzi się (lub zostanie przysposobione) w rodzinie trzecie lub kolejne dziecko.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wcześniejszą spłatę kredytu. Klient musi złożyć wniosek o dodatkowe wsparcie w przeciągu 6 miesięcy od zaistnienia zdarzenia.

 

 

6. Czy może zabraknąć środków na dofinansowanie?:

- Tak, niestety może się to zdarzyć. Pula środków przeznaczonych na ten cel w 2014 roku jest wartością pewną, jednak podana na rok 2015 i kolejne już nie. Ostateczny limit zostanie podany dopiero w Ustawie Budżetowej na 2015.

- Ustawa określa, że jeżeli w 2014 roku zostanie przekroczone 95% limitu to BGK wstrzyma dopłaty.

Jeżeli Klient ubiega się w kilku bankach o kredyt MdM, to banki rejestrują Go ponownie z tym, że BGK nie rezerwuje kolejnego dofinansowania dla Niego. Dane do wniosku zarejestrowane przez pierwszy bank zostają ściągnięte z platformy BGK do kolejnego wniosku (ważny jest tutaj nr PESEL).

 

 7. Czy dopłaty mogą zostać odebrane?:

- Mieszkanie będzie można sprzedać bez sankcji po 5 latach. Jeżeli sprzedaż nastąpi przed upływem tego czasu, należy się liczyć z obowiązkiem zwrotu proporcjonalnej części podstawowej dopłaty, chyba że pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na zakup innej nieruchomości przeznaczonej do zamieszkania.

- Dopłatę trzeba będzie zwrócić również wtedy, gdy beneficjent:

  • użyczy lub wynajmie zakupioną nieruchomość
  • zbędzie prawa własności lub współwłasności kredytowanej nieruchomości
  • nabędzie prawa własności lub współwłasności do kolejnej nieruchomości mieszkalnej (poza dziedziczeniem)
  • nabędzie spółdzielcze własnościowe prawo do nieruchomości mieszkalnej z wyłączeniem dziedziczenia

Dopłaty nie trzeba będzie zwracać całości, a jedynie jej proporcjonalną część. Liczoną jako iloraz liczby 60 i pełnych miesięcy pozostających do końca 5-letniego okresu.

Nabywca będzie musiał poinformować bank, który udzielił mu kredytu, o wystąpieniu zdarzenia dyskwalifikującego go z programu MdM. Ma na to 30 dni od dnia, w którym zaistniała dana sytuacja. W przeciągu 60 dni musi zwrócić daną część dofinansowania. Zwrot następuje przez kredytodawcę. Pieniądze przekazuje bankowi, który zwraca je do Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego.

- Dopłaty zostaną cofnięte również w sytuacji, gdy nabywca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z art. 297 § 1 lub  § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks Karny Dz. U. Nr 88 poz. 553. Dotyczącego min. przedstawienia fałszywego zaświadczenia o zatrudnieniu.

 

 

 

2014-01-27 14:43 Autor: Monika Peza Doradztwo Kredytowe Suwałki

Poprzedni wpis: CZARNA LISTA - czyli Bankowy Rejestr Dłużników

Kolejne wpisy:

SZYBKI KONTAKT:

ZADZWOŃ

tel. 513 377 300

Wyślij wiadomość

Adres:

ul.Bałtycka 12A,

16-400 Suwałki

 
Firma nasza współpracuje z największymi i najlepszymi, na rynku polskim, firmami pośrednictwa  kredytowego.

Nie marnuj swojego czasu.

Oszczędź pieniądze i nerwy.

Zadzwoń do nas lub napisz.

Bezpłatnie udzielimy porady i skutecznie pomożemy.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami:-)