513 377 300

Wyślij wiadomość

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 32 lokal 24

 

  Obecnie nadal trwają  prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu mieszkania przez młodych ludzi. Zgodnie z planami zmiany mają wejść w życie już w przyszłym roku.

 

  Proponowane modyfikacje będę korzystne zwłaszcza dla rodzin z trojgiem dzieci. Największą i najbardziej oczekiwaną z nich  jest podwyższenie dopłat. Planowane jest zwiększenie wsparcia finansowego dla osób wielodzietnych.  Obecnie dla małżeństw i osób wychowujących dwójkę dzieci kwota wspierająca wynosi 15% wartości odtworzeniowej mieszkania. Zostanie ona podniesiona do 20%. W rodzinach z trójką i większą liczbą dzieci z 15% wskoczy na 30%, co jest z pewnością dużą niespodzianką i to w bardzo pozytywnym znaczeniu. Idąc dalej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju postanowiło zwiększyć powierzchnię mieszkania wyznaczającą wysokość maksymalnego wsparcia w przypadku tej drugiej grupy (osób z trójką i więcej dzieci) o 15 m2, czyli z obecnych 50 do 65 m2. Przewiduje się, że powyższe zmiany powinny pozytywnie wpłynąć  na poprawę zdolności kredytowej i jednocześnie zwiększyć szanse na nabycie mieszkania o powierzchni gwarantującej prawidłowy rozwój rodziny.

 

Program MdM założenia

  Kolejnym „ plusem” w przypadku rodzin z przynajmniej trójką dzieci jest to, że projekt ustawy zmierza do zniesienia warunku posiadania „pierwszego mieszkania”. Związane jest to z sytuacją, w której rodziny takie posiadają co prawda mieszkanie, ale nie spełnia ono odpowiednich standardów powierzchniowych. Jest niewystarczające do prawidłowego funkcjonowania rodziny wielodzietnej. Otrzymanie wsparcia w postaci dofinansowania ma dać tym rodzinom możliwość  zakupu innej nieruchomości, odpowiedniej pod względem metrażowym.

  Projekt przewiduje również zwiększenie możliwości udziału w programie osób, które nie posiadają wystarczającej zdolności kredytowej, poprzez usunięcie warunku, który ograniczał krąg osób mogących ewentualnie wesprzeć beneficjenta. Oznacza to, że w przypadku stwierdzenia braku zdolności finansowej nabywcy mieszkania, do kredytu będą mogły przystąpić dodatkowe, zupełnie dowolne  osoby, a nie jak do tej pory: zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha czy też teściowie.

 

  Już w pierwszych miesiącach funkcjonowania programu okazało się, że brak możliwości wsparcia inwestycji  realizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz swoich członków jest poważnym zaniedbaniem i formą dyskryminacji  wobec istniejących form zaspakajania potrzeb mieszkaniowych. Inwestycje tego typu  mogą dawać dobrą alternatywę dla osób poszukujących możliwości do nabycia tańszych lokali.  Jednocześnie wsparcie tych inwestycji może wpłynąć  na wzrost konkurencyjności na rynku i pojawienie się większej liczby ofert dla potencjalnych klientów.

 

  Dofinansowanie w ramach programu miałoby  być również dostępne dla osób podpisujących ze  spółdzielnią mieszkaniową umowę o budowę lokalu i na tej podstawie wnoszących własny wkład budowlany w celu uzyskania prawa własności mieszkania.  Obecnie  wsparcie finansowe jest możliwe, ale  dla nabywców, którzy  kupują nieruchomości od spółdzielni, których budowa została już zakończona i rozliczona i znana jest już cena ostateczna inwestycji.  W związku z czym w przypadku mieszkań budowanych przez spółdzielnie cena ta wiadoma jest dopiero po 6 miesiącach od oddania mieszkania do użytkowania. Tymczasem wysokość ceny lokalu jest istotna, gdyż stanowi główny element weryfikowany przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania w ramach programu MdM.

 

  Zgodnie ze zmianami w ustawie, będzie możliwe ubieganie się o finansowe wsparcie w stosunku do mieszkania, nabytego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ma to odniesienie do sytuacji, gdy np. jakiś przedsiębiorca budowlany ma problemy finansowe i chcąc uchronić się przed koniecznością ogłoszenia upadłości sprzedaje wybudowany już budynek innemu przedsiębiorcy. Oczywiście muszą być tutaj zachowane wszystkie pozostałe warunki określone w ustawie.  Przede wszystkim mieszkanie takie musi być po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę w rozumieniu ustawy.

 

  Ustawa będzie zawierała również zmianę, która ma jednoznacznie wskazywać, że dofinansowaniem mogą być objęte także nowo utworzone mieszkania w wyniku przebudowy, a nie tylko budowy. Przy czym przez budowę należałoby tu rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego  w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę i nadbudowę tegoż obiektu. Z kolei przez przebudowę rozumie się wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów technicznych lub użytkowych istniejącego już obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, szerokość, długość, wysokość albo też liczba kondygnacji.

 

  Mają być również wprowadzone sankcje za dokonanie wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, jeżeli taka nastąpi w okresie 5 lat od daty nabycia mieszkania w ramach programu Mieszkanie dla Młodych.  Program MdM z założenia adresowany jest do osób, które bez oferowanego w jego ramach wsparcia finansowego, nie byłyby w stanie zakupić własnego M. Zgodnie z obowiązującą ustawą kredyt hipoteczny z dofinansowaniem musi być zaciągnięty na co najmniej 15 lat i ma wynosić co najmniej 50% ceny mieszkania.  Pierwszy rok funkcjonowania programu wyodrębinł przypadki, w których nabywca , po spełnieniu ww. ograniczeń, otrzymał  kredyt hipoteczny i spłacił go zaraz po otrzymaniu wsparcia. Obecnie nie ma żadnych kar za takie poczynania, jednakże w związku tym, że głównym założeniem ustawy jest udzielanie pomocy osobom, które tego potrzebują postanowiono w związku z powyższym wprowadzić sankcje.

 

  Sankcje, w postaci zwrotu części dofinansowania wkładu własnego, dotyczyć będą również  sytuacji, gdy zakupione w ramach programu mieszkanie, zostanie wynajęte lub nastąpi zmiana sposobu jego użytkowania, również jego części. W przypadku użyczenia części mieszkania osobom bliskim kary nie będą stosowane. Nie będą one także dotyczyły osób, które zarejestrują lub będą prowadziły działalność w mieszkaniu, zakupionego w ramach programu.  Ważne jest jednak to, żeby owa działalność nie powodowała zmiany podstawowej funkcji  lokalu mieszkalnego, czyli zaspokajania potrzeb mieszkaniowych nabywcy.

 

 

 

2014 - Monika Peza, Doradztwo Kredytowe Suwałki

Kolejne wpisy:

SZYBKI KONTAKT:

telefon:

tel. 513 377 300

Wyślij wiadomość

Adres:

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 32 lokal 24

Firma nasza współpracuje z największymi i najlepszymi, na rynku polskim, firmami pośrednictwa  kredytowego.

Nie marnuj swojego czasu.

Oszczędź pieniądze i nerwy.

Zadzwoń do nas lub napisz.

Bezpłatnie udzielimy porady i skutecznie pomożemy.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami:-)