ZADZWOŃ

tel. 513 377 300

Wyślij wiadomość

16-400 Suwałki, ul. Bałtycka12A

Dokumenty finansowe niezbędne do uzyskania kredytu mieszkaniowego bądź budowlane

 

  Przy zatrudnieniu na podstawie  umowy o pracę, na czas nieokreślony, na czas określony bądź przy kontrakcie menadżerskim, potrzebne będą następujące dokumenty finansowe:

- oryginalne zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, wypełnione na drukach bankowych

- pełny wyciąg z konta bankowego, na które wpływa wynagrodzenie za okres od 3 do 12 miesięcy – w zależności od banku

- zaświadczenie z ZUS o wysokości podstawy, od której odprowadzane są składki za ostatnie 3,6 lub 12 miesięcy lub druki RMUA – w sytuacji, gdy wynagrodzenie nie wpływa na konto

- PIT 37 lub PIT 11 za rok poprzedni

- świadectwa pracy lub umowy o pracę  - w sytuacji potwierdzenia ciągłości zatrudnienia

- oświadczenia od pracodawcy o braku przeciwwskazań do przedłużenia umowy o pracę na czas określony, tzw. promesa

- aneksy do umowy o pracę potwierdzające  podwyżkę wynagrodzenia, która nastąpiła w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o ile taka sytuacja zaistniała

 

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło lub umowę zlecenie muszą przedstawić do banku:

- umowy potwierdzające wykonanie zlecenia lub dzieła wraz z rachunkami, za ostatnie 12 miesięcy

- wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenia z tytułu posiadanych umów

- PIT 37 za poprzedni rok

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, na zasadach ogólnych, podczas starania się o kredyt mieszkaniowy lub budowlany zobowiązane są do przedstawienia:

- zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne (w niektórych bankach jest to warunek do przygotowania umowy kredytowej)

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z tytułu zobowiązań podatkowych – podobnie jak zaświadczenie z ZUS-u, dokument ten będzie wymagany jako warunek do przygotowania umowy

- umowa spółki, jeżeli działalność wykonywana jest w formie spółki,

- koncesja, jeżeli wymagana jest do prowadzenia działalności

- PIT 36 lub PI 36L za poprzedni rok obrachunkowy z załącznikami (2 lata)

- wyciągi z rachunku firmowego, przeważnie od 3 do 12 miesięcy

- jeżeli konto firmowe jest równocześnie kontem prywatnym, wymagane jest oświadczenie o nieposiadaniu konta firmowego

 

Od osób prowadzących książkę przychodów i rozchodów (KPiR) wymagane będą następujące dokumenty do kredytu mieszkaniowego bądź budowlanego:

- Księga Przychodów i Rozchodów za bieżący i poprzedni rok obrachunkowy

- informacja o odpisach amortyzacyjnych, o ile dokonywane są w działalności

 

Przy działalności gospodarczej, w której prowadzona jest pełna księgowość wymagane będą:

- deklaracja podatkowa CIT lub deklaracja podatkowa PIT za ostatni rok obrachunkowy

- bilans, rachunek zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy (w części banków za dwa lata)

- bilans, rachunek zysków i strat za ostatni kwartał

 

Jeżeli działalność gospodarczą rozliczamy w formie ryczałtu to potrzebne będą:

- oświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu, z ostatnich 6 lub 12 miesięcy

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów za ostatnie 2 lata bądź kopie PIT-u 28, deklaracji podatkowych za ostatnie 2 lata

- ewidencji przychodów lub faktur za okres bieżący

 

Działalność gospodarcza rozliczana w formie karty podatkowej. Tutaj potrzebne będzie:

- oświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu, z ostatnich 6 miesięcy

- decyzja Urzędu Skarbowego o wymiarze karty podatkowej na dany roku - kopia

 

 

 

 

2014-02-25 13:54 Monika Peza Doradztwo Finansowe Suwałki

Poprzedni wpis: Jakie są wymagane dokumenty dotyczące nieruchomości przy kredycie mieszkaniowym?

Kolejne wpisy:

SZYBKI KONTAKT:

ZADZWOŃ

tel. 513 377 300

Wyślij wiadomość

Adres:

ul.Bałtycka 12A,

16-400 Suwałki

 
Firma nasza współpracuje z największymi i najlepszymi, na rynku polskim, firmami pośrednictwa  kredytowego.

Nie marnuj swojego czasu.

Oszczędź pieniądze i nerwy.

Zadzwoń do nas lub napisz.

Bezpłatnie udzielimy porady i skutecznie pomożemy.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami:-)